Om vi i Miljöpartiet fick ta hand om den kommunala budgeten nästa år skulle vi höja skatten med 40 öre, vilket skulle motsvara 28,8 miljoner extra i skatteintäkter i jämförelse med majoritetens förslag. De här extra pengarna vill vi främst satsa på barnen och ungdomarna i kommunen.

Vi tycker också att den pedagogiska lunch som förskolorna och skolornas pedagoger äter med barnen ska vara gratis. I dag betalar alla som äter med barnen/eleverna 25 kr per måltid, vilket både Lärarförbundet och Kommunal har protesterat emot. Även vi i MP tycker att detta är orimligt, att äta pedagogisk lunch är ingen förmån utan en arbetsuppgift som andra och innebär definitivt ingen fördel och ingen matro för pedagogen, framförallt inte i de yngre årskurserna. Det är samtidigt viktigt att dessa lärare fortsätter äta med barnen . Lärarna är barnens förebilder och måltiden är också ett bra tillfälle att samtala med barnen och ”se varje barn”. Därför vill vi i MP vi att denna avgift tas bort, i första hand för lärare och övrig personal i förskoleklass och åk 1.

För att få veta lite hur andra föräldrar tänker och vad de tycker är viktigt bjöd vi in representanter för föräldraföreningen Barnen i Österåker. Det visade sig vid det här mötet att de, liksom vi oroar oss för att de barn som är i behov av stöd inte får det.

Låt mig ta ett exempel: Jag har två av mina barn på världens bästa förskola, Amorinen, och förra terminen fick vi pengar till stöd för barn med särskilda behov som motsvarade 16 timmar per vecka. Den här terminen har stödet skrumpnat ihop till en årlig klumpsumma som motsvarar knappt 2 timmar per vecka! Ändå är det samma barn som är i samma behov av stöd! För oss i Miljöpartiet är det viktigt att tänka framåt, om vi inte satsar på barn och ungdomar nu kommer det att bli väldigt dyrt i längden!