Jag är ledamot i kommunfullmäktige i Österåkers kommun och representerar Miljöpartiet där. På vårt senaste fullmäktigesammanträde den 25 januari väckte Vänsterpartiets Francisco Contreras frågan om kommunens deltagande i Earth Hour kampanjen. Som svar på sin utomordentliga motion fick Francisco att frågan anses besvarad i och med att” Kommunstyrelsen får i uppdrag att släcka ned lämplig effektbelysning i kommunen, samt informera alla verksamheter om deltagande i kampanjen”. Österåkers kommun ska liksom delta i WWF kampanj i smyg! Väldigt märkligt då det inte kostar något att delta i Earth Hour, det är valfritt hur mycket man väljer att släcka ned och det dessutom skulle vara lite miljömedveten kredd till kommunen!

Earth Hour är som sagt en kampanj som Världsnaturfonden driver och i år är det timmen mellan kl. 20:30 -21:30 den 27 mars som världens största klimatmanifestation genomförs. Genom att släcka så många lampor som möjligt under en timme visar man sitt stöd för klimatet. I Stockholms stad har till och med Ulla Hamilton (m), miljö- och trafikborgarråd svängt i frågan och stödjer nu kampanjen som i år har fokus på att lyfta fram effektiva lösningar på klimatfrågan… men I Österåker var det till och med vissa moderata politiker som blev förbannande och menade att ingen annan ska få bestämma om eller när de ska släcka sina lampor. Tyvärr blev Franciscos motion nedröstad (om än knappt) och när miljontals invånare runt om i Sverige samt många kommuner (redan nu är det närmre 80 stycken som gått med i kampanjen!) och företag deltar i Earth Hour smygsläcker alltså Österåker ”lämplig effektbelysning”.

Själv kommer jag naturligtvis att släcka ned både mitt hem och mitt företag, precis som jag gjorde under kampanjen förra året! Jag hoppas att jag får mycket sällskap i mörkret!