För en artikel till tidningen Mama har jag bland annat intervjuat barnläkaren Lars H Gustavsson och familjevägledaren Petra Krantz Lindgren, två väldigt kloka och sympatiska människor! Jag misstänker att det inte bara är jag har kaosartade morgonar eller barn som inte har någon lust att sova på kvällen, så jag tänkte dela med mig av lite klokheter (så som jag uppfattar dem) som kanske kan få er vardag att flyta på lite smidigare.

I dag finns det många metoder som grundar sig på belöningssystem, för att få sina barn att göra som man själv vill så får de guldstjärnor, glaskulor eller vad det nu kan vara när de gör något ”bra”. Det här kan vara ett lätt sätt att få barnen att klä på sig, göra läxorna eller vad det nu kan vara. Men varken Petra eller Lars har mycket till övers för belöningssystem. Petra menar att det leder till lydiga barn som lär sig att göra det de tjänar mest på just i stunden – istället för barn med stor integritet som är modiga och självständiga. Lars å sin sida tycker inte att man ska behandla barn på ett sätt som man inte skulle göra med vuxna, och vem skulle komma på att sätta guldstjärnor på kylskåpet när maken varit extra bra i sängen eller städat huset? Lars menar att belöningssystem lätt blir ögontjänarnas marknad. Barnen gör som vi vill bara när vi ser på eller så känner de att vår kärlek är villkorad av att de måste göra bra saker. Lars menar att det är bättre om barnen lär sig att det lönar sig för deras egen skull att de läser läxorna eller plockar upp i sitt rum. Men för att få barnen att inse det så krävs det mycket tid och engagemang från föräldrarna. Det gäller som förälder att ta sig tid att förklara och låta barnen ta eget ansvar.

I stället för att ge belöningar pratar Petra om behovsfokuserat föräldraskap. Allt som vi gör gör vi för att tillfredställa ett behov. Som förälder gäller det att se vilka behov som ligger bakom barnens beteende och hjälpa dem att hitta bra strategier för att tillgodose de här behoven. Tjat kan vara en strategi för att uppfylla behovet av uppmärksamhet eller närhet, men det är inte så konstruktivt för ingen tycker ju om att bli tjatad på. Barn som inte vill sova utan kommer upp ur sängen gång efter gång kanske har ett behov av självständighet, och det här barnet behöver kanske få mer saker att säga till om. Om föräldern i stället belönar barnet om det ligger kvar i sängen så ”säljer” barnet sitt behov för en guldstjärna. Man lär barnet att deras behov inte är värdefulla och föräldern köper sig respekt och ordning.

Petra menar att vi alla har två flaskor inombord; en kontaktflaska och en självständighetsflaska och det är upp till oss föräldrar att fylla på våra barns flaskor. När barn ”trotsar” handlar det egentligen om att deras självständighetsflaska har vuxit och de behöver få mer saker att säga till om – inte tydligare gränser! Låt barnen få försöka själva! Petra menar också att det är viktigt att bygga en relation med sina barn där båda parter ger varandra ömsesidig respekt. Petra menar också att det är viktigt att komma ihåg att barnen är en annan du och att de gör som vi gör. I stället för att ryta åt barnen att vara tysta kan man vädja till deras medfödda empati och säga att ”Jag är väldigt trött i dag, skulle ni kunna leka lite tystare så får jag vila lite så kan vi göra något tillsammans sedan”.

Både Petra Krantz Lindgren och Lars H Gustavsson förmedlar många klokheter genom sina bloggar och de hittar du här;

http://www.sundafamiljen.se/blog/petra-krantz-lindgren/

http://larsh.wordpress.com/

Lars har också nyligen gett ut en ny bok som jag kan rekommendera; ”Växa – Inte lyda” heter den.